MH ConsultingKokemusCVYhteystiedot
VISIO VOIMAVAROIKSI                                                                  IN ENGLISH SUOMEKSI”Johtaminen on mitä suurimmassa määrin viestintää. Se on tavoitteiden ja strategian kommunikointia, sisäisen yhteishengen rakentamista sekä avoimen ja keskustelevan ilmapiirin luomista. Mitään organisaatiossa haluttua muutosta ei saada aikaan ilman riittävää ja riittävän selkeää viestintää – yksi tiedote ei riitä siihen.”
MH Consulting on Maija Harsun perustama viestintätoimisto, joka keskittyy suunnitelmallisen viestinnän avulla tehostamaan yhteisöjen liiketoimintaa, yhteishenkeä sekä kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta.

Olen keskittynyt
  • viestinnän strategiseen suunnitteluun
  • sisäisen viestinnän kehittämiseen niin, että asioista ei vain tiedoteta, vaan niille luodaan merkityksiä ja tavoitteista tulee kaikille yhteiset
  • talous- ja sijoittajaviestinnän kehittämiseen
  • esimiestyön ja esimiesviestinnän kehittämiseen
  • viestinnän koulutukseen ja valmennukseen ei vain ylimmän johdon tasolla vaan myös muualla organisaatiossa johtamistaitojen kehittämiseksi
  • henkilökohtaiseen työvalmennukseen, coaching, kun asiakas haluaa kasvaa ammatillisesti ja pohtia omaa tapaansa toimia erilaisissa työelämän tilanteissa.

Päivitetty: 02.05.2013, 14:05:14.

2nd Layer Productions